خواب و بیدار (چکامه های سپید)

دار آنجا

طناب و جلّاد اینجا

سرها انباشته

ز هرها نگاه

آن یکی پنهان 

دیگری پیداست

این همان پائیزِ نیرنگ است !

ارغوانی سرخِ پاژنگ است

خواب وبیداری 

بدعتِ تکرارِ آوَنگ است

گاه ابر 

گاه آفتاب

بی تفاوت

راهم این است 

با نوکِ پا...

رهنوردی در شبِ دیجورِ بی ننگ است !۱۳۹۵/۵/۱۸

#شعر_سپید

/ 1 نظر / 14 بازدید