باکره (دفتر: سوررئال)

دیوانه آزاد...

میرابو* زندان!

... منگِ

چُرتی روی سنگفرش 

کنار زانوی دیوار

مثل مُوم مُذاب 

تزئینِ سردِ زمین

تجسّمِ دیوانگی 

نامعقول ترین شرم 

در...

"بند هم، زندان"؟!


.

رزاسس

* باکره ـ دفتر سورئال


..................

* اونوره گابریل ریکوتی، کنت دو میرابو (به فرانسوی: Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau) نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاستمدار قرن هجدهم میلادی اهل فرانسه است.


بزرگترین و قوی‌ترین ناطق دوره مجلس مؤسسان انقلاب فرانسه کنت دو میرابو هم جزء حزب مشروطه‌خواه محسوب می‌شد، میرابو از طبقهٔ نجبا بود و به علت پیشامدهای ناشایسته که در زندگانی خصوصی او رخ داد مطرود گردید و به طبقهٔ سوم (طبقه رعیت) پناه برد و از جانب اهل اکس نمایندگی یافت. هوش و فطنتی داشت که معضلات امور را به حدس صائب در می‌یافت و بر غوامض امور اطلاع حاصل می‌کرد، خطابه‌های خود را با آهنگی موقر و متین قرائت می‌کرد و آثار شتاب‌زدگی و حرکات جوارح و اعضاء از خود ظاهر نمی‌ساخت. گروهی از نویسندگان با او در تهیهٔ خطابه‌ها کمک می‌کردند و جزء هیئت تحریریه او بشمار می‌آمدند، چون میرابو محل تنفر عمومی بود کلامش در مجلس دیر زمانی بی‌تاثیر ماند، در ابتدای امر میرابو طرفدار ملت بود و با نطق‌های آتشین دربار شاهی را مورد تعرض قرار می‌داد و به این جهت مقبولیت عامه یافت اما در اوایل سال ۱۷۹۰ عقیدهٔ او تغییر کرد و افراط مجلس را در محدود ساختن قدرت پادشاه به حال مملکت مضر دانست پس به دفاع پادشاه پرداخت و در نهان به لوئی شانزدهم تقرب حاصل نمود و به اخذ شهریه نایل گردید. چون موقع اصلاح و تجدید نظر قانون اساسی رسید میرابو سعی بسیار کرد که مجلس بر قدرت شاه بیفزاید مخصوصاً حق اعتراض پادشاه را در قانون مزبور بگنجاند و صلح و جنگ را به اختیار شاه بگذارد لکن کسی با او موافقت نکرد و در نتیجه معلوم شد که فی الحقیقه میرابو با دربار سازش کرده‌است پس در کوچه‌های پاریس مردم فریاد برآوردند...

" دیـــــــــوانه آزاد ، مـــــــــیرابو زندان " خیانت بزرگ موسیو میرابو با وجود این زمانی که در ماه آوریل ۱۷۹۱ جهان را بدرود گفت عموم مردم عزادار و سوگوار شدند و جسد او را در مقبرهٔ مشاهیر (پانتئون) دفن کردند.


/ 0 نظر / 23 بازدید