دود

فرشته ها روی زمین دست بکارند

فرشتۀ طاعون

فرشتۀ نفاق

فرشتۀ قحطی

کور ها حنیف

کثیف ها ردیف

ضجّه ها نظیف

با ایمانی سمج!

خودم را به شیطان معرفی می کنم
۹۷٫۹٫۱۴


/ 0 نظر / 16 بازدید