کاغذ سفید ( سوررئال)

قهقهه ٔ برگ ها در نسیم 

تو را درمان می کند

روی سفید ترین کاغذ 

جمع دقیق دلت را بخوان 

این هم نسخه ات...

خطّ و رنگ و نمِ باران 

یک پرندۀ متافیزیک هم نوش جانت !۹۶٫۳٫۲۵ 

نگاره اثر: ونگوگ

#سوررئال#شعر_سوررئال

/ 0 نظر / 11 بازدید