مسافر (چکامه های سپید)

عبور تو از سبکسری جهان 

انگیزنده از خدای رَستن 

چرکین مسافری از کینِ زندگیست

چگونه باورت کنم نسیم...؟

وه که چه زالِ زشت و فریبنده ای

 میانِ خوشگذرانی های اِنجیلیِ من !مهر۹۵

#شعر_سپید
/ 0 نظر / 10 بازدید