صُدفه

با لبخندی عریض و خودنمای 

امّا نچندان قرینِ پُردلی

در اقرارِ گناه

مرا وانهاده اند

گویی رافائل...

با فهمی گناهکار!

میانِ بود و دیگری

از جای جای خود

گوهری ساخته از بود و نبود!۹۶/۱۱/۲۷


/ 0 نظر / 86 بازدید